اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158629


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
چهارشنبه 29 اسفند 1386

سال نو

سال نو مبارک.

با آرزوی سالی آرام، بدون جنگ، بدون خشم، بدون ناامیدی.

سال نو مبارکTemplate Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved