اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158629


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
یکشنبه 5 مهر 1388

تسلیت

مریم جان، دوست خوبم. فوت پدرت رو بهت تسلیت میگم.Template Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved