X
تبلیغات
زولا
اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158599


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
دوشنبه 6 تیر 1384

همیشه وقتی که انتظارش را نداری به سراغت می آیند. می آیند و سد می زنند بین تو و هدفهایت. بین تو و زندگی ات. بعد تو عصبانی می شوی. می خواهی فریاد کنی اما خیلی وقت است که داد زدن را از یاد برده ای. می روی یک گوشه کز می کنی می خواهی گریه کنی اما نمی شود چون تو حالا بزرگ شده ای.
پس نمی دانی چکار کنی. کیفت را برمی داری و بیرون می روی. می روی ذرذت را به کسی بگویی. گوش می کند. آرامت می کند. می خواهی همانجا کنارت بماند کنارش بمانی اما نمی شود. او باید برود و تو نیز. پس حالا می توانی گریه کنی و داد بزنی.                                                         


Template Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved