اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158629


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
چهارشنبه 26 بهمن 1384

ای اهورا،

پیش از اینکه

کشمکش در اندیشه ام آغاز شود،

مرا از آن چه تو می دانی بیآگاهان!

آیا دروغ پرست از پیرو راستی شکست می یابد؟

آیا پیرو راستی بر دروغ پرست پیروز می شود؟

آری،

پیداست که

آن پیروزی پایان نیک زندگانی خواهد بود.

سپندمتگات / یسنا 48 / بند 2Template Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved